Skip to main content

Gården

Klovsta Gårds historia

Klovsta Gård ligger i Ångermanland ca 8 km utanför Sollefteå.

Byn Klovsta kan spåras till mitten av 1500-talet. Den hette Klåfstad 1759 senare Klofsta, och var belägen mellan Gårdnäs i öster, Bjursta i väster. Ångermanälven i norr och gränsen mot Jämtland i söder.

Det var bara en person som ägde hela byn som gick i arv från far till son. I början av 1700-talet bodde cirka 100 personer i byn.

1802 gjordes en delning av skattehemmanet No 1 Klofsta och Olof Davidson övertog gården från sin far.

Omkring 1930 heter gården Klovsta 1:5 III och nu Klovsta 1:141

Gården har i dag en areal om ca 180 hektar varav 30 ha åker Åkermarken består av ler och sandjord och skogen mestadels av barrskog.

Bostadshuset är ett av de äldsta i Multrå socken, förmodligen från mitten av 1800-talet.

Härbret bredvid bostadshuset uppfördes i början av 1800-talet och logen 1933.

 

Tidigare verksamhet

På 1970-talet drevs gården som jordbruk med mjölkkor. Man odlade korn och havre.

Det säckades och såldes bl.a. till Sollefteå ridskola som då fanns i Skärvsta, den i dag s.k. ”gamla ridskolan”.

Ridskolans hästar gick på sommarbete på Klovsta gård under flera år. Ridskolehästen Soraya fick ett föl här under betet.

Utsäde rensade man själv på gården och det såldes även till Lantmanna, nuvarande Granngården.

 

Nuvarande verksamhet

Idag odlar gården hö och hösilage, för eget bruk men även till försäljning.

Lösdrift.
Ridskola och turridningar.